top of page

VEILGEHEIDSLEIDERSCHAP:

HSE TEAMS/ VGM AFDELING

RMC English website
RMC Dienstverlening

Grotere en internationaal opererende organisaties hebben vaak een groter HSE team. Deze teams bestaan uit professionals met verschillende culture en professionele achtergronden. Vaak opereren zij ook in een omgeving met een verschil in volwassenheid op veiligheidsniveau. RMC richt zich op deze teams om ze effectiever te laten samenwerken in dezelfde strategische context. Doordat een ketting zo sterk is als de zwakste schakel, is hier vaak een enorme winst te behalen! 

RMC heeft veel ervaring met het training en ontwikkelprogramma's voor HSE teams. De opzet van een programma is per definitie maatwerk en kan diverse elementen van de HSE strategie, policies en procedures omvatten. Binnen deze programma's wordt tevens ruimte gelaten om de concrete invulling van beleid toe te spitsen op de individuele behoeftes. Prioriteiten kunnen dus heel goed verschillen, terwijl iedereen wel vanuit hetzelfde raamwerk opereert. 

Binnen een modulair programma is het mogelijk om: 

  • Een common language binnen uw team te ontwikkelen 

  • Gebruikte methodes en instrumenten te harmoniseren

  • Een kennisplatform voor ontwikkeling en groei te installeren

  • Ideeën en ervaringen uit te wisselen: best practices ontdekken

  • Snellere implementaties en betere adoptie voor nieuwe initiatieven te faciliteren

Thanks! Message sent.

bottom of page