top of page

VEILIGEHEIDSLEIDERSCHAP:

DIRECTIE / RAAD VAN BESTUUR

RMC English website
RMC Dienstverlening

Binnen het RMC netwerk hebben wij een aantal specialisten, academici en ervaren leiders, sommige met grijs haar, met verschillende achtergronden die ons ondersteunen om onze boodschap over te brengen. En soms is de beste manier om dat op een zo hoog mogelijk niveau van een organisatie te beginnen. Het gaat ons daarbij niet om veiligheid weer op de strategische agenda te positioneren. Veiligheid kan vanuit een bredere context worden benaderd waarin mensen effectief met elkaar moeten kunnen samenwerken binnen bedrijfsprocessen. En zonder bangmakerij draagt iemand daar de eindverantwoordelijkheid voor...   

Het resultaat van deze sessies is vaak lastig te voorspellen en over het algemeen zijn ze ook moeilijk te regisseren van tevoren. Feedback die wij ontvangen varieert van "weer eens iets anders" tot "werk aan de winkel". Voor RMC is het belangrijk dat deze sessies draagvlak genereren voor goed veiligheidsmanagement. Er zijn altijd meerdere strategische prioriteiten die wellicht ook urgent zijn. Maar vanuit een gedachte van betere procescontrole is veiligheid een zeer relevante output die continu aandacht en verbetering behoeft. 

Een boardroom sessie dient te leiden tot een beter begrip en de juiste energie om tijd, middelen en mensen beschikbaar te stellen om veiligheidsprestaties te verbeteren. Dit staat los van de context of de volwassenheid qua veiligheidscultuur.  

1/3

Thanks! Message sent.

bottom of page