top of page

VEILIGHEIDSLEIDERSCHAP

RMC English website
RMC Dienstverlening

OK laten we eerlijk zijn: na jaren gewerkt te hebben met grote namen in volwassen industrieën qua veiligheidsmanagement hebben wij nog geen "silver bullet" wondermiddel gevonden die voor iedereen werkt. Wel hebben we diverse leiderschapsprogramma's ontwikkeld die effectief bleken te zijn en tot aanzienlijke prestatieverbeteringen hebben geleid op het gebied van veiligheid. Ook wij lopen tegen scepsis, volle agenda's en andere prioriteiten aan wanneer wij een sessie beginnen. Echter door gebruik te maken van empirische en gevalideerde gegevens, een originele insteek en veel interactie worden onze programma's over het algemeen goed beoordeeld.      

De meest succesvolle programma's hebben een duidelijke rode draad die de modules voor verschillende niveaus met elkaar verbind. Dit creëert wederzijds begrip en een duidelijke taal binnen organisaties. Dit is een belangrijke vereist om uiteindelijk te komen tot blijvende gedragsverandering. En tevens ook een belangrijke reden waarom onze leiderschapsprogramma's vaak nauw verbonden zijn met cultuurveranderingstrajecten.    

Hoewel wij zelf moeite hebben met het isoleren van leiderschap op een bepaald niveau (de kracht zit hem juist in de verbinding), hebben wij voor diverse niveaus een beeld geschetst van de achtergrond en inhoud van onze programma's. Wij werken echter vrijwel altijd op basis van maatwerk zodat specifieke wensen en eisen kunnen worden ingepast.    

bottom of page