top of page

VEILIGHEIDSCULTUUR 

BALANCE WERKVLOER OPLOSSING

RMC English website
RMC Dienstverlening

Er zijn veel partijen die nog meer trainingen aanbieden die gericht zijn op het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer. De Balance aanpak die RMC volgt onderscheidt zich van veel pakketten doordat de focus ligt op het pro-actief meten van inspanningen om tot resultaatverbetering te komen. Tevens worden door een survey eerst de prioriteiten in kaart gebracht zodat trainingsmodules gericht kunnen worden ingezet. Hierbij kan tevens flexibel worden aangesloten bij bestaande (effectieve) trainingen zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden en hierop verder kan worden gebouwd.      

  • Balance Monitor is een simpele online survey waarmee sterktes en zwaktes in kaart worden gebracht op basis van 9 fundamenten van veiligheidsmanagement

  • Balance Training kent een modulaire opbouw zodat trainingen kunnen worden ingezet waar nodig. Het totaalpakket kent wel een consistente opbouw en boodschap op operationeel, tactisch en strategisch niveau zodat een verbetercyclus op gang wordt gebracht. 

  • Balance Dashboard maakt inspanningen pro-actief meetbaar zodat resultaten direct meetbaar en inzichtelijk worden. De focus ligt dus op de juiste inspanningen doen en niet op statistieken achteraf.  

Door de juiste inspanningen op ieder niveau te doen, wordt een verbetercyclus op gang gebracht binnen de Balance methodiek. Initieel zullen meer incidenten en onveilige situaties worden gerapporteerd vanuit we werkvloer. Doordat deze meldingen zowel op tactisch en strategisch niveau beter en effectiever zullen worden afgehandeld, kan een structurele prestatieverbetering worden gerealiseerd.    

Binnen het Balance concept ligt de sleutel tot succes in het in balans (Balance) brengen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van veiligheid op ieder niveau in de organisatie. Dit principe is universeel toepasbaar. 

Bijgevoegd (NVVK) artikel geeft meert inzicht in de resultaten die zijn gegenereerd door een succesvolle implementatie van de Balance methodiek.  

Thanks! Message sent.

bottom of page