top of page

VEILIGHEIDSCULTUUR:

HEARTS & MINDS PROGRAMMA 

RMC English website
RMC Dienstverlening

RMC heeft toegang tot een aantal geaccrediteerde Hearts&Minds (H&M) Facilitators die ruime ervaring hebben opgedaan met het implementeren van cultuurontwikkelingsprogramma's in diverse industrieën en landen. RMC werkt tevens nauw samen met het Energy Institute voor de verdere ontwikkeling van het programma. Zo biedt H&M steeds meer mogelijkheden voor online surveys en e-learning modules. 

Onze aanpak is om afhankelijk van de specifieke behoeftes een programma samen te stellen vanuit de verschillende modules die worden aangeboden. Het is daarbij goed mogelijk dat ook elementen die buiten de H&M toolkit vallen worden gebruikt. Onze dienstverlening omvat: 

  • Advies omtrent programma inhoud en ontwikkeling 

  • Understanding Your Culture survey uitvoering (online)

  • Faciliteren van diverse H&M workshops

  • Train-the-trainer programma voor grootschalige implementaties

  • Training & coaching gedurende H&M programma ​

Wij maken veel en graag gebruik van de Modules die beschikbaar zijn in de H&M toolkit. Dat kan zowel op stand-allone basis zijn, of als onderdeel van een overkoepelend programma. Dit programma begint vaak bij een inventarisatie van de scope, de ambities en het huidige veiligheidscultuurniveau van de organisatie. Tevens wordt hierbij ook gekeken naar de beschikbare middelen. 

Hearts-and-minds-logo.png
logo EI.gif
 
 
Over Hearts & Minds

Het Hearts & Minds programma is ontworpen om een cultuur te ontwikkelen waarin eenieder uit zichzelf datgene doet wat nodig is om zonder ongelukken te werken. Niet omdat dat de persoon wordt opgedragen, of het systeem dit vereist, maar omdat de persoon dat zelf nastreeft. Middels een cultuurladder kunnen diverse stadia van een zich ontwikkelende cultuur inzichtelijk worden gemaakt. Diverse modules kunnen vervolgens worden ingezet om gericht te werken aan een verbetering van de veiligheidscultuur binnen de organisatie op verschillende niveaus. 

Meer informatie is beschikbaar via: 

https://heartsandminds.energyinst.org/

Thanks! Message sent.

bottom of page