top of page

VEILIGHEIDSCULTUUR

RMC English website
RMC Dienstverlening

Geen enkele veiligheidscultuur is hetzelfde, dus verbeteren op basis van een vaste methodiek is een risicovolle aanpak. RMC gebruikt daarom vaak een mix van methodieken. De uiteindelijke formule is sterk afhankelijk van de specifieke context, ambities en uitdagingen waarin een organisatie zich bevindt. Tevens speelt het beginniveau qua veiligheidscultuur een belangrijke rol om met een realistisch en haalbaar verbeterplan te komen. Een cultuurverbetering is en blijft lastig en kost tijd. 

Afhankelijk van de situatie en drijfveren voor een verbeterproces zijn verschillende aanpakken denkbaar. Bijvoorbeeld: 

  • Sommige organisaties worden sterk gedreven door certificering op de  veiligheidsladder (VCL)

  • Sommige organisatie zijn op zoek naar een programma dat past bij de eigen intrinsieke motivatie om te verbeteren

  • Sommige organisaties zouden liever bij de basis beginnen met een focus op verbetering van veiligheidsbewustzijn en -gedrag op de werkvloer

 

Binnen onze aanpak zijn er dan ook meerdere wegen die naar Rome leiden. Het hangt er sterk vanaf van waar je vertrekt... 

Binnen onze benadering zijn wel een aantal generieke stappen te onderscheiden die we binnen ieder cultuurtraject volgen: 

  1. Afstemmen van scope, team, budget en planning

  2. Uitvoeren van 0 meting / Base Line Assessment (BLA)

  3. Presenteren resultaten BLA - afstemmen ambitie en prioriteiten

  4. Ontwikkeling maatwerk interventieprogramma

  5. Ondersteuning & begeleiding bij interventies

  6. Voortgangsmeting / begeleiding bij certificering / uitvoeren impact surveys 

Onze aanpak volgt grofweg deze stappen, maar met het accent op de specifieke behoeftes en wensen. Het kan daarbij heel goed passen om elementen uit de ene methodiek te gebruiken om het effect van een andere te versterken. 

"If you put good people in bad systems you will get bad results. You have to water the flowers that you want to grow"                                                            
                                  Steven Covey

Thanks! Message sent.

bottom of page