top of page
OVER TRIPOD BETA
RMC English website

Tripod Beta is een reactieve methode voor incidenten analyse die leidt tot inzicht in pro-actieve beheermaatregelen. De methode focus niet alleen op de directe, menselijke, oorzaken van een incident, maar richt zich met name op het idenfiticeren van de onderliggende structurele oorzaken waardoor een incident heeft kunnen plaatsvinden. Dit leidt tot inzicht in analyses  op management en systeemniveau, waardoor structurele verbeteringen kunnen worden gemaakt binnen organisaties die zullen leiden in verbeterde veiligheid- en bedrijfsprestaties.

Direct naar:
Tripod-logo.jpg
Tripod Beta Training

Het gatenkaasmodel (ook soms Zwitsersekaasmodel genoemd) is een model dat tracht te verklaren hoe in een organisatie ongelukken kunnen ontstaan. Het model is in 1990 bedacht door de Engelse psycholoog James T. Reason van de Universiteit van Manchester en wordt vaak toegepast bij risicoanalyse en risicobeheer. Het model wordt ook wel aangeduid als het cumulatief-effectmodel.

Human Error Theorie

Tripod Beta is gebaseerd een visuele en op barrière gebaseerde methodiek om incidenten te onderzoeken en the analyseren. In ieder organisaties is controle over bedrijfsprocessen essentieel voor veiligheid. Incidenten en verstoringen op ieder niveau zullen een negatieve impact hebben op de continuïteit en het resultaat. Maar toch is het onvermijdelijk dat mensen fouten maken. Door verstoringen en incidenten beter te begrijpen en dieper te analyseren, kunnen maatregelen worden genomen waarin mensen met vertrouwen en in optimale omstandigheden kunnen opereren. Dus ook veiliger...   

Tripod Beta Methodiek

Binnen de Practitioner training leren deelnemers werken met de Tripod Beta theorie en benadering. Er wordt geleerd en geoefend om operationele verstoringen te onderzoeken en te analyseren. Daarbij is er aandacht voor de software om bevindingen te structureren en te rapporteren. Focus ligt op het identificeren van onderliggende oorzaken en het ontwikkelen van aanbevelingen om tot structurele prestatieverbetering te komen. De Tripod Practitioner Training wordt door ons zowel in een Open Training als in een In-Company (op maat) vorm gegeven.    

Practitioner Training

Binnen de Tripod Beta Practitioner Training is het mogelijk om een formeel examen af te leggen. Dit examen wordt gefaciliteerd door de Stichting Tripod Foundation (www.tripodfoundation.com) en leidt tot een officiële Accreditatie. Deze worden beheerd door het Energy Institute.     

Accreditatie

Tijdens de training krijgen deelnemers toegang tot de IncidentXP software door middel van een tijdelijke trial licentie van 30 dagen. Deelnemers zullen binnen dit platform worden getraind om incidentenonderzoek en analyses te structureren. Tevens wordt aandacht besteed aan het formuleren van aanbevelingen en onderzoeksrapportages.  

Software
Tripod Beta.jpg
incidentxp_1_orig.png
ei-logo-facilitated.png
bottom of page