top of page

RISICO ANALYSE

RMC English website

Wij ondersteunen organisaties bij het beter begrijpen en analyseren van risico's om veiligheid te verbeteren op basis van effective veiligheidsmanagementsystemen. In de praktijk zit onze toegevoegde waarde in het combineren van deze diensten. Onze aanpak is erop gericht ​om organisaties beter in staat te stellen om risico's binnen bedrijfsprocessen te begrijpen middels kwalitatief goede Risico Analyses, zodat organisaties risico's effectief kunnen controleren en beheren. 

RMC biedt trainingen in diverse methodieken aan voor verschillende doelgroepen om een risico studie van goede kwaliteit te kunnen uitvoeren. Binnen onze trainingen worden ook de beste en meest recent tools en middelen die dit proces kunnen ondersteunen behandeld.

RMC kan ook functioneren in een onafhankelijke expert rol bij het faciliteren van een RI&E. Wij kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van hoogwaardige:  

  • Risico studies

  • HAZIDs / HAZOPs

  • BowTie workshops

  • Safety Critical Element Studies

RMC is een trouwe partner voor de implementatie van BowTieXP software. Wij ondersteunen organisaties om maximaal rendement te halen uit deze tool door de gewenste kennis en kunde te ontwikkelen bij eindgebruikers en indien nodig een bredere doelgroep. Dit resulteert in een effectieve adoptie gericht op lange termijn waarde. 

bottom of page