top of page

RISICO ANALYSE:

BowTie Training

RMC English website

RMC dienstverlening

RMC levert training in verschillende modules die allemaal gericht zijn op meer veiligheid op basis van effectieve veiligheidsmanagementsystemen. 

1. Generieke BowTie Training 

Deze module is generiek van aard en toegankelijk voor gebruikers met verschillende achtergronden die de BowTie methodiek beter willen begrijpen en toepassen. In deze 2-daagse training wordt de methodiek stap voor stap uitgelegd door gebruik te maken van toepasselijke cases en voorbeelden. Tevens worden deelnemers wegwijs gemaakt in de software.   

2. Maatwerk Project BowTie Training 

Deze module kent meer de vorm van een workshop dan van een training. In samenwerking met de deelnemers zullen actuele en maatwerk BowTies worden ontwikkeld. De methodiek en software worden nog steeds behandeld, maar de nadruk ligt meer op het ontwikkelen van live BowTies om een specifiek project te ondersteunen. 

3. BowTie Training voor Gevorderden

Aanvullende training is beschikbaar voor organisaties en gebruikers die reeds enige kennis en kunde hebben ontwikkeld. Binnen deze training kan de focus worden gelegd op: 

  • Het delen van ervaring en best practices 

  • Het optimaal gebruik maken van de software 

 

4. BowTieXP Software Training

Voor organisaties die zich met name richten op het gebruik en de implementatie van BowTieXP software kan dit specifiek worden ingevuld.  

BowTie Training.

Thanks! Message sent.

bottom of page