top of page

RISICO ANALYSE:

Consultancy

RMC English website
RMC dienstverlening

Wij kunnen organisaties ondersteunen bij het uitvoeren van risico studies om tot meer veiligheid en effectievere veiligheidsmanagementsystemen te komen. Afhankelijk van de industrie en voorkeuren kunnen wij inhoudelijke experts leveren, of ons mee richten op het faciliteren van het onderliggende proces. 

In onze aanpak biedt een goede risico analyse de basis voor barrières, controles en beheersmaatregelen die binnen een managementsysteem dienen te worden geborgd om tot een effectief management van de geïdentificeerde risico's te komen.  

Tenslotte vinden vaak veel veranderingen plaats en worden wij vaak gevraagd om te bepalen of:

  • Relevante en realistische risicoscenario's zijn ontwikkeld

  • Veranderingen in wetgeving en omgeving correct zijn geborgd

  • Beschikbare risico analyses nog accuraat zijn 

  • Geïdentificeerde barrières en maatregelen nog effectief zijn 

  • Verbeteringen mogelijk zijn ten aanzien van barrières (Resilience) 

Thanks! Message sent.

bottom of page