top of page

INCIDENTENONDERZOEK TRAINING

RMC English website
RMC Training & Opleiding Incidentenonderzoek

RMC biedt een breed spectrum aan mogelijkheden. Het menu aan de rechterkant biedt inzicht in de beschikbare modules en de beknopte inhoud per module.

  • Een aantal modules is specifiek gericht op het opleiden van incidentenonderzoekers van high impact incidenten: B,C,D,E,F,G

  • We bieden ook mogelijkheden gericht op low en medium impact onderzoeken: B,G

  • Of specifiek gericht op het inrichten van een effectief Incident Management proces binnen een organisatie. Hierin richt de aandacht zich ook op het faciliteren van een effectieve LFI cyclus: A,E,F,G​

Over het algemeen zijn onze trainingen en opleidingen:

  • Gebaseerd op een in-company opzet

  • Flexibel in te richten mbt methodieken 

  • Maatwerk aan te passen met cases en opdrachten

  • Beperkt tot een maximum aantal participanten om effectief te kunnen leren. 

  • Ondersteund door aanvullende coaching en adviesdiensten

Overzicht van Trainingsmodules Incidentenonderzoek

A. Incident Management voor stakeholders

- De rol en waarde van incidentenonderzoek duiden

- Rollen, functies en verantwoordelijkheden binnen incidentenonderzoek 

- Leren van ongevallen - closing the LFI loop 

B. Incidentenonderzoek proces

- Het opzetten van een kwalitatief goed incidentenonderzoek 

- Toepassing van methodiek op low&medium impact incidenten 

- Rapportage en opvolging van onderzoeksresultaten 

C. Incidentenonderzoek analyse

- Het uitvoeren van een gedegen onderzoeksanalyse 

- Toepassing van RootCauseAnalyse/ Tripod methodes 

- Rapportage en opvolging van onderzoeksresultaten 

D. Tripod Beta Practitioner - geaccrediteerde cursus

- Tripod Beta Practitioner Training

- Combinatie van B + C modules met een focus op Tripod Beta methode

- Optional assessment for formal Tripod Practitioner accreditation (STF)

E. Refresher Class

- Gericht op onderzoekers met beperkte onderzoekservaring 

- Het onderhouden en up to date houden van competenties

F. Master Class

- Platform voor ervaren onderzoekers: ervaringen en best practices delen

- Leercurve voor ervaren onderzoekers faciliteren

G. Software Training

- Kan als optie in elk van de bovenstaande modules worden geleverd

- Of als stand-allone training

- Richt zich op het optimaal benutten van IncidentXP functionaliteiten

Thanks! Message sent.

bottom of page