top of page

INCIDENTENONDERZOEK

RMC English website

RMC heeft een aantal diensten specifiek ontwikkeld om de veiligheid met beter Incidentenonderzoek en Incidentenmanagement binnen organisaties te ondersteunen. Goed incidentenonderzoek geeft een kritische blik op de bestaande veiligheidsmanagementsystemen en veiligheidscultuur.  Wij verzorgen training en opleiding van kwalitatief goede incidentenonderzoekers van zowel low, medium en high impact incidenten. Ook bieden wij ook advies- en coachingsdiensten aan om lopende onderzoeken te ondersteunen. Met name grotere organisaties bieden wij begeleiding om de gewenste competenties van een intern team van onderzoekers op niveau te krijgen en te houden.     

Middels onze eigen pool van onafhankelijke onderzoekers bieden wij ook de mogelijkheid aan om incidentenonderzoek aan RMC uit te besteden; incidenteel of structureel. Tenslotte ondersteunen wij organisaties bij het leren van incidenten (LFI loop) door de opvolging te tracken op aanbevelingen uit een onderzoeksrapport en analyses uit te voeren over meerdere onderzoeksrapporten. Uiteindelijk doel is en blijft om organisaties te helpen bij het leren van incidenten zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

RMC biedt ruime trainings- en opleidingsmodules voor verschillende methodieken en doelgroepen om een kwalitatief goed onderzoeksproces van incidenten te realiseren binnen een breder HSE/ Incident Management kader. 

RMC is implementatiepartner voor IncidentXP software. Wij ondersteunen organisaties om maximaal rendement te halen uit deze tool door de gewenste kennis en kunde te ontwikkelen bij eindgebruikers en indien nodig een bredere doelgroep. Dit resulteert in een effectieve adoptie gericht op lange termijn waarde. 

We bieden een onafhankelijk pool van zeer ervaren incidentenonderzoekers aan die kunnen functioneren als: 

- Lead Investigator

- Coach van onderzoekers

- Peer reviewer tijdens onderzoek

Wij ondersteunen klanten bij het leren van incidenten door:

- Trend analyses te maken 

- Aanbevelingen uit onderzoeken te traceren

- Effectiviteit van barrières te analyseren door onderliggende risico analyses te koppelen aan incidentscenario's

bottom of page