top of page

INCIDENTENONDERZOEK - LFI

Leren van ongevallen

RMC English website
RMC Dienstverlening

Er is reeds veel gezegd en geschreven over het LFI proces. Naast het doen van goed onderzoek, werken wij veel met klanten samen om het volledige Incidentmanagement proces naar een hoger niveau te brengen. Hieronder valt ook het effectief opvolgen en borgen van aanbevelingen uit onderzoek. Anders zou er veel tijd en geld verspild worden...

 

Van de positieve kant bekeken: hier kan nog veel waarde worden toegevoegd in veel organisaties! Wij bieden ondersteuning en advies op de volgende vlakken van incidentmanagement: 

  • Het uitvoeren van trendanalyses over meerdere onderzoeken  

  • Periodieke opvolging van aanbevelingen 

  • Analyseren van barrières in onderliggende risico analyses 

  • IncidentXP resultaten slim koppelen aan BowTieXP: zowel softwarematig als procesmatig 

Thanks! Message sent.

bottom of page